dnes je: Saturday 13. July 2024

Vyhledávání v mém okolí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj:
Město:
Cena za hodinu:
od 
do 
Cena za sezení:
od 
do 

Marie - výklad tarotu, kartářka, vědma, poradkyně

Dobrý den, jmenuji se Marie a vítám Vás na mém profilu. Pokud jste se ocitli v těžké situaci, mohu vám poradit a pomoci. Výkladu tarotových karet se věnuji profesionálně od roku 2000, ale kartami se zabývám již více než 22 let. Píšu také články, dříve do časopisu Astro, v současnosti do časopisu Ve hvězdách. Zde jsem publikovala i svoji prognózu podle karet pro rok 2010, 2011 a 2012. Od roku 2008 jste mě mohli pravidelně slýchat i na rádiu Hey v pořadu Volejte věštce. Spolupracuji s online poradnou www.sibyla.cz. Můžete mi zavolat na číslo 906 500 500. Po spojení zadejte číslo mé linky – 11. Cena hovoru je 50,- Kč / min. Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA MARIE text vaší otázky na číslo 903 55 60. Více informací o odesílání SMS najdete zde. Cena 1 SMS je 60,- Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz.
Zúčastňuji se ezoterických výstav a veletrhů u nás i v zahraničí a letních esoterických pobytů v Chorvatsku. Pořádám také semináře s výukou výkladu tarotových karet. V roce 2003 jsem vydala knihu Ovlivni svůj osud, která v roce 2008 vyšla v reedici pod názvem Tarotový pentagram pro zdraví. Nyní vás seznámím s tím, co vám mohu nabídnout. Především sestavení osobní cesty dle data narození a tarotu. Z data narození se určí typ osobnosti, konstelace, která poodhalí vaši životní cestu, jednotlivé životní výzvy podle tarotové numerologie. Tento tarotový profil naší osobnosti nám umožní lépe pochopit, kdo jsme a co je naším úkolem v současném životě. Velmi pomáhá na cestě k sebepoznání. Sestavení partnerské cesty. Součtem dat narození obou partnerů získáme přehled, ve kterém partnerském typu jsme. Významy příslušných tarotových karet nám dají návod, jak se v daném vztahu chovat a co je předmětem vztahu. Tarot v sobě ukrývá devět základních typů partnerského spojení a každá partnerská konstelace je typická určitým úkolem, který se potřebujeme naučit, pochopit a zpracovat. Určení daru duše. Popis dvorní karty s výkladem tarotových karet nám pomůže poodhalit naše nadání, talent a vlastnosti, o které je potřeba pečovat a využívat je pro dané životní úkoly. Chováme-li se odpovídajícím způsobem ke svým darům, potom je naše životní cesta přímější. Dar duše a jeho využití velmi ovlivní naše zdraví a životní prosperitu. Roční výklad. V den našich narozenin se mění postupový, růstový rok z mapy naší duše. Určuje se z data narození. Pokud se vědomě zajímáme o to, co je předmětem daného období, potom věnujeme pozornost a sílu potřebnému. V jiném případě jdeme strmější a vyčerpávající cestou. Tarotová karta příslušné hodnoty pro vyznačené období nám poodhalí životní směr a priority, doplňující výklad nás bude motivovat, jak se v daném ročním období chovat. Intuitivní léčení. Intuitivně pracuji s energií klienta. Tématem léčení je uvolnění a odstranění zablokované energie v těle a očištění aury. Následují rady, jak dál jednat a jak si uchovat harmonii tolik potřebnou pro naše zdraví a šťastný život. Daří se poznat příčinu zablokované energie. To je nutné k navození požadované harmonie. K zablokování energie v našem energetickém systému dochází převážně ve stresových situacích a při dlouhotrvající psychické a fyzické zátěži. Tomu je potřeba se vyhnout. Touto pro klienta nenáročnou technikou se dostavují velmi příznivé výsledky ve zdravotní oblasti. Intuitivní léčení a práce s energií pomáhá i při odstranění či zmírnění akutní bolesti. Tato terapie také podporuje získání sebedůvěry, zdraví a osobního rozvoje. Diagnostika zdravotního stavu automatickou kresbou. Technikou automatické kresby lze diagnostikovat zdravotní stav. Poodhalí se mi stav energie v sedmi základních energetických centrech. Touto technikou lze navodit harmonii. Cesta k požadovanému výsledku je vždy úměrná předcházejícímu zatížení. Tuto techniku mohu dělat i na dálku, potřebuji datum narození. Můj život. Narodila jsem se v osobní konstelaci, kde je ústřední tarotová karta 3, Císařovna. Tato osobní konstelace má archetyp ve tvaru poháru a je sestavena celkem ze sedmi tarotových karet, kdy každá tarotová karta má svůj význam a odkaz, který se máme naučit přijmout a dokázat žít jeho význam v současném životě. Tarot nám jednoduchou formou říká, kdo jsme a kam jdeme, poodhaluje naši cestu sebepoznání. Záleží jenom na duchovní vyspělosti, zda jsme ochotni přijmout moudrý odkaz našich předků a vnímat řeč symbolů, kterou celý karetní systém tarotu je. Bytí podle druhých. Sama jsem k tomuto poznání přišla velmi náročnou cestou, kdy jsem si uvědomila hranice svých možností. V době, kdy jsem byla vážně nemocná, mi konečně došlo, že mám změnit svůj životní směr. Dospěla jsem k názoru, že mám změnit své myšlení a věnovat svou pozornost také sama sobě. V tu dobu jsem žila v rodině se svými dětmi a při náročném zaměstnání jsem studovala hotelovou školu. Současně jsem pečovala o větší rodinu a neměla čas na svůj odpočinek, ani relaxaci. Dopadla jsem na své dno. Prožila jsem si krizi středního věku, která pramení z nerovnováhy. Nedokázala jsem naslouchat sama sobě. Má intuice mi sice ukazovala správnou cestu, ale já jsem to nerespektovala. Nedokázala jsem tak žít. Zodpovědnost sama za sebe a svou osobní sílu jsem předala lidem kolem sebe. Tímto přístupem k životu jsem se postupně stala závislou, nesamostatnou ženou. Byl to stav selhání a naprosté rezignace. Dokázala jsem na sebe poukázat pouze prostřednictvím nemoci. Jednala jsem podvědomě. Chtěla jsem tím říci, že jsem a mám také svůj osobní život a své životní potřeby se realizovat. Krize jako šance. Nebyla jsem výchovou vedena k tomu, že mám pečovat o svou psychickou stránku osobnosti. Neuměla jsem se prostřednictvím komunikace a dalších technik uvolnit. Neřešila jsem svůj stres. Nedokázala jsem nastolit proces harmonizace. Nepečovala jsem o svůj zdroj vnitřní energie, neznala jsem jak pracovat se svou energetickou složku osobnosti. Nedokázala jsem přesně a důsledně vyjádřit své pocity, své plány a bláhově jsem si myslela, že celé okolí ví, co potřebuji, a půjde mi vstříc. V době mé nemoci jsem slovo, jako je psychosomatika, neslyšela a význam tohoto slova jsem pochopila až následně, při hledání své cesty sebepoznání. Z nevědomého způsobu žití jsem šla postupnou cestou k vědomějšímu způsobu bytí. V tomto procesu stále pokračuji a hledám další souvislosti mezi mou cestou, zvoleným životním směrem a vesmírnými zákony. Nemoc a hledání vlastní cesty. Pro mé uzdravení byla důležitá alternativní cesta společně s medicínou. Tato cesta k sebepoznání a uzdravení začala v době, kdy jsem byla přijata do nemocnice na kontrolu a případnou léčbu. Můj pobyt v nemocnici trval jeden měsíc a byla to dost dlouhá doba k tomu, abych si uvědomila, kam jsem svým dosavadním přístupem k mému životu dospěla. Měla jsem doma dvě děti z prvního manželství, o které v tu dobu pečoval můj druhý manžel. V tuto dobu jsem stále měla možnost svůj život vzdát, ale já jsem se rozhodla pro uzdravení. Má první cesta vedla přes autogenní trénink, konsultace mého osobního problému ve skupině lidí a přijetí změny. Následovala terapie a uvolnění při hudbě. Tyto relaxace mohu nazvat jako řízené meditace při hudbě. Hudba mi velice pomáhala a dávala mi potřebnou sílu a víru, že vše dobře zvládnu. Další postup už byl veden z mé osobní aktivity, poslouchala jsem stále relaxační hudbu, chodila jsem cvičit, plavat, věnovala se cyklistice a dalším vhodným aktivitám zaměřeným na mou vyrovnanost. Rovněž jsem si začala vytvářet v rodině své místo, svůj prostor k seberealizaci. Tento můj postup a postoj k životu, má proměna, začala vyvolávat odezvu v mé rodině a v okruhu přátel. Lidé mou změnu přijímali podle svých možností a doma v rodině jsem si více rozuměla s dětmi, ale u manžela má změna vyvolala strach. Tento strach měl nejrůznější podoby a já jsem si častěji uvědomovala, že s tímto člověkem už žít nemohu. Dospěla jsem po dlouhé přípravě k rozvodu. V tuto dobu jsem měla přečteno mnoho knih, absolvovala mnoho seminářů zaměřených na sebepoznání. Velice mi pomáhaly skutečné lidské příběhy s doporučením a vzorem jak dál. Kromě toho jsem chodila pravidelně do Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích, kde jsem poznávala další příběhy lidí, ale já jsem zde přímo řešení své situace nenašla. V následujícím období během pěti, šesti let, kdy jsem intenzivně pracovala na svém sebepoznání a své harmonii, jsem potkala mnoho přátel a poznala mnoho lidských příběhů, které mi byly vzorem, poučením a dávaly mi potřebnou víru postupovat životem dál. Tarot jako řeč duše. Jedna z důležitých forem sebepoznání, které mi pomáhaly, je také karetní systém tarot. Při výkladu jsem si uvědomovala vše, co mám měnit a co už jsem změnila či pochopila. Když jsem se více a hlouběji seznamovala se systémem tarot a přijala „Devět archetypních konstelací skrytých v tarotu“, pochopila jsem mnoho souvislostí. Tato práce byla a je základem pro další práci s karetním systémem tarot. Je to základ pro typologii a diagnostiku osob. Velmi tento poznatek ve své praxi kartářky uplatňuji. Své poznatky jsem sepsala do knihy „Ovlivni svůj osud“, která ještě vyšla v reedici pod názvem „Tarotový pentagram pro zdraví“. Poučení, láska a pokora. Od března roku 2000 bydlím a žiji v Liberci. Provdala jsem se po dvouletém vztahu, a tak následovalo stěhování, které uvádím. Našla jsem zde nový domov, kde mám už své přátele. Hodně mi pomáhají, pokud potřebuji. Oporou mi ze začátku byl i manžel, se kterým jsme se společně rozhodli budovat domov a náš vztah. Hledala jsem v tom smysl života společně s mou prací kartářky. Stále jsem se učila novým poznatkům a studovala čtyři roky na České universitě Nové doby. Po čase se však ukázalo, že manžel není mým pracovním aktivitám nakloněn a v roce 2011 požádal o rozvod. Poučení, ke kterému jsem dospěla během dlouhé životní cesty sebepoznání a uzdravení je, žít plnohodnotný život. Alternativní medicína mi dala poučení vnímat samu sebe jako celek. Učím se žít v přítomnosti a uvědomovat si hlubší souvislosti. Vesmír a přírodní zákony nás učí žít v lásce a v pokoře. Snažím se tyto hodnoty respektovat, jak jenom to umím a tím nacházím svou životní cestu, která je cestou mé duše. Věřím, že když se rozhodnu pro správnou věc prostřednictvím své intuice, následuji své vnitřní vedení a jsem ochotna to doložit skutky, přijmout změny, potom se život začne skládat podle mapy duše. Je radost, když dokážeme sledovat svůj život, jako jednu učební látku. Takto to probíhalo a probíhá v mém životě. Snažím se svůj osobní život nezanedbávat, abych byla i nadále spokojená a mohla se věnovat s radostí své profesi. Věnují jí velmi mnoho času a pozornosti. Mám naplánované své úkoly, které toužím realizovat. Děkuji stále a všem. Děkuji osudu ze setkání s lidmi, kteří patří do mého života. Je jich opravdu velmi mnoho a mám je všechny ráda, i když některé vidím jen sporadicky, protože nás dělí menší či větší vzdálenost. Stále do mého osobního života patří dvě dospělé děti, které navštěvuji, jak mi to jen má profese umožní. Koncem roku 2002 se narodil vnuk Vojta, který už chodí do školy. Moc to utíká. V polovině roku 2007 se narodila vnučka Ema. Je rozkošná a třeba z ní jednou bude Čarodějka. Emička už má své tarotové karty a zajímá se o jejich významy. Učím jí to. Emička má sourozence, dvojčata, bratry. Narodili se v červnu 2012 a jsou to zlatíčka pro všechny. Vítězslav má jméno po otci a druhý vnuk z dvojčat se jmenuje Ondřej. Pro budoucnost mám svá osobní a pracovní přání. Věřím, že se vyplní. S úctou a srdečným pozdravem, Marie
katalog  |   přidat odkaz  |   upravit odkaz  |   o katalogu  |   reklama  |   kontakt  |  
Ezoterika
© 2008 - 2024 Ezoterici.cz, Jan Šimík, všechna práva vyhrazena
Realizace: w-software.com | RSS 0.91 | přidat mezi oblíbené